Amig@s

Esta columna ten como obxectivo dar a coñecer a xente (calquera persoa ou grupo) con quen simpatizamos.

Queremos unha lista moi larga aquí, e pedímosvos alimentala e completala.

Para empezar mencionamos a Gar GARAIALDE GARATE, a que consideramos a profetisa da Era de Acuario e, a Ger GERTZEN, escritor de orixe vasca-alemán. O seu traballo inspíranos, mesmo para crear o noso colectivo.

REEVO. REd de Educador@s VOluntari@s. Promotor@s del film La Educación Prohibida, ademais de levar a cabo outras moitas iniciativas. Esperan a túa axuda para poder sentar as bases da Nova Sociedade.

A pesar de que, por agora, non traballan máis que en francés e en Francia, a iniciativa Colibris é de mencionar.

Tamén destacamos ao seu promotor e inspirador Pierre RABHI, que está a facer un importante labor.

El Arca, é a rede de comunidades que creou Shantidas o Lanza Del Vasto e que se foi estendendo desde Francia até o seu falecemento. En España chegou a haber até tres comunidades, aínda que agora non queda máis que un grupo de amig@s de la misma. Os últimos anos a súa expansión limitouse moito, pero segue sendo unha boa referencia de face á construción da Nova Era.

Hai outro filme que nos gustou. Pero antes de apoialo han de corrixir o que lles pedimos: un insulto aos 19 millóns de exterminados en México (o 95% da poboación) polo terrorismo español do sXVI.

Interesante

Aquí darémosvos a coñecer calquera iniciativa que teña que ver coa nosa filosofía.

Ti pódesnos propor calquera evento ou iniciativa que comparta os nosos valores. Analizarémolo e, se coincidimos, reflectirémolo aquí.

Para empezar mencionaremos o libro GAR, La Profetisa De La Era De Acuario de Ger GERTZEN. Seguindo a ligazón poderás ler o primeiro capítulo dese libro e, tirando do fío, facerche co resto.

Compartimos plenamente a súa visión e valores, pois, en realidade, ese libro e autor inspiráronnos e feito nacer como colectivo.

La Educación Prohibida é outra das nosas recomendacións. A pesar de ser un filme realizado en castelán (sobre todo na súa variante arxentina) hai cantidade de opcións en subtítulos para poder coñecer a súa boa nova: Necesitamos outras vías de educación e son posibles!

TERA. Aínda que non é máis que un proxecto aínda, necesitamos moitos como este para crear un Mundo Novo.

Le Message. Hai moita xente que considera que non vivimos nunha democracia senón nunha Oligarquía Plutocràtica. E coincidimos con esa opinión. Aliñámonos co seu proxecto e consideramos que o poder ha de estar en mans do Pobo e non nas mans duns políticos adictos ao poder, que se nos ofrecen cada tanto preseleccionados polos grandes poderosos do diñeiro, que é quen decide, no fondo.

La Vraie Démocratie. Similar á anterior proposta e ligado a ela.

Constructor@s De La Nueva Era

O Mundo, a nosa civilización especialmente, está nunha crise profunda. O actual sistema depredador, consumista, capitalista está en vías de terminar co Planeta. Polo menos se l@s Amig@s do Planeta non detemos e sustituímos antes ese sistema.

Pero esa substitución non deberá ser mera cosmética, non ha de ser a mera substitución de quen están ao poder, senón que ha de seer crear un sistema completamente diferente: habemos de substituír por completo os valores que nos trouxeron até este punto.

Ese sistema que habemos de crear (e queremos crear) ha de basearse nestes valores:

- Liberdade. Ninguén ha de dominar a ninguén, todas as persoas habemos de ter o dereito a facer da nosa vida o que queiramos, habemos de poder facer as opcións que queiramos nos temas que nos conciernen. Non ás imposicións!

- Igualdade. Todas as persoas somos distintas, e habémolo de ser. Pero habemos de ter os mesmos dereitos: non á Monarquía, non á oligarquía, non á aristocracia, non ao abuso do poder, non ao imperialismo, non ao enchufismo, non ao machismo, non ao sexismo, non á homofobia, non a calquera discriminación!

- Fraternidade: Todos os seres vivos compartimos orixe, logo somos parentes. É máis, en realidade compartimos unha soa alma, que aparenta estar dividida en almas individuais (como a auga do océano pode aparecer en forma de pingas). Antes ou despois enfrontarémonos a todo o mal que xeramos aos nosos próximos, pois unirnos ás súas almas é o noso destino inevitable. Así que, actuar con respecto e unidade para cos outros seres vivos é actuar con respecto e unidade para consigo mesm@. É o noso deber.

- Solidariedade. O Mundo quedóusenos pequeno para competir e pelexarnos. Habemos de comezar por cubrir as necesidades básicas de cada persoa (fame, sede, teito, traballo, saúde física e mental...), logo traballemos por mellorar a vida de todas as persoas, construíndo comjuntamente, non contra as outras persoas, unha á beira da outra, ninguén encima de ninguén. O Sistema actual baséase no individualismo, o illamento e o egoismo, hai que acabar con estes valores para poder construír un sistema mellor.

- Non-violencia. Está unido a todo o anterior, é a base e a consecuencia de todo iso. Habemos de evitar facer uso da violencia coa escusa de arranxar os conflitos, e xerar outras canles para solucionar os problemas realmente e desde a raíz.

- Respecto. Para con nosotr@s mism@s, para coas demais persoas, para co resto de seres, para co Medio Ambiente. O respecto baséase na comprensión e a aceptación dos procesos de cada cal. Ha de ser, naturalmente, mutuo. Non aceptar as imposicións é, tamén, a base do respecto.

- Amor á vida. A nosa única posesión real e único tesouro é a vida. Unha vez perdida a nosa vida o resto convértese en nada. Cada ser vivo ten o seu lugar, a súa función na Rede Vital que nos comprende. Claro que temos o dereito de defendernos de e neutralizar os ataques de quen que nos poden danar. Pero a nosa postura básica ha de ser o respecto á vida.

- Sobriedade. Visto que son a avaricia e a sede de poder as que orixinan a maior parte dos conflitos, hai que renunciar a ést@s, antes de que acaben con nosotr@s. Necesitamos dun forte movemento de xente que acepte conformarse con cubrir as súas necesidades mínimas e reais, xente unida, que se plante ante o sistema e os valores que levan O noso Único Fogar ao desastre Planetario.

- Simplicidade. Habemos de facilitar, posibilitar e alentar vivir da forma máis simple posible, valéndonos da tecnoloxía máis simple posible. E habemos de aprender a ser felices nesa simplicidade, na sobriedade. Como punto de partida habemos de impulsar a produción dos propios alimentos, pois a alimentación máis ecolóxica é a que cada cal produce de maneira ecolóxica.

- Saúde. A Vida é o noso valor principal. Pero esta ha de ser tamén digna. Sen saúde a vida non é pracenteira, ás veces nin sequera chega a ser digna. Así que o coñecemento do noso corpo, da súa fisioloxía e os seus procesos é moi importante para favorecelos e poder manterse en saúde. Desde hai tempo o sistema médico e, especialmente, a industria farmacéutica han construído un monopolio sobre a nosa saúde, implusándonos a consumir para comprar a nosa saúde. O coidado do corpo é unha arte, e habemos de ser artesáns de nosa propia saúde. Autogestión da saúde!

- Razón. O ser humano ten capacidades comúns a outros animais (en maior ou menor medida), ten intuición, ten tamén instinto, e ten capacidade de razoar. Cremos que actuar de forma racional é a vía propia do ser humano, ademais de ser a súa capacidade distintiva e diferenciadora. Ás veces o razoamento é demasiado lento (cando nos damos conta de que temos a man no lume, por exemplo) e habemos de actuar por instinto (sacando canto antes esa man do lume). En ocasións a razón non nos aclara o suficiente o camiño e habemos de botar man da intuición. Outras veces os (re)sentimentos confúndennos. Por iso habemos de atopar e impulsar maneiras de equilibrar, harmonizar razón, emocións, intuición...

- Alegría. No noso Primeiro Mundo perdemos a alegría. Case todas as persoas que cruzamos na rúa levan caras serias ou, mesmo, preocupadas. Os países que presentan máis altas taxas de suicidio son os ricos. E son as persoas ricas as que presentan máis altas taxas de consumo de ansiolíticos. En cambio, na maior parte dos países do terceiro mundo, os seus habitantes viven co sorriso na cara. Habemos de recuperar iso: habemos de (re)aprender a vivir felices e alegres onde vivamos e co que teñamos. E se construír un Mundo Alternativo e Xusto non nos fai felices, se as persoas que estamos nese esforzo non sentimos e transmitimos felicidade, non estamos no bo camiño.

- Eliminación de fronteiras. No mundo actual o diñeiro conta con cada vez menos fronteiras. E, en cambio, as persoas con fronteiras cada vez máis estritas. Cada día miles de persoas no Planeta xóganse a vida fuxindo da miseria, das ameazas, da violencia. Temos que facer desaparecer esas fronteiras asasinas, para que toda persoa poida viaxar libremente. Pero, á vez e máis imporante aínda, habemos de loitar para que desaparezan a miseria, as discriminacións, a intolerancia, violencia e a guerra, para que ninguén teña que huír do seu país.

- Paz. Habemos de aprender canto antes a vivir en paz con nosotr@s mism@s. Aceptar nosa propia historia e realidade, descubrir os nosos conflitos persoais, aceptalos e traballar por superalos. Habemos de aceptar e pornos en paz co que somos e o que temos. O noso sistema actual hanos (mal)criado na avaricia e o desexo de poder: se non temos determinado poder ou tales posesións non somos felices. E cando as temos tampouco. Outro inimigo da paz é a competición. Habemos de abandonar esa paradigma en pos da Colaboración. A mentira é outro factor de violencia e calquera outra imposición (ou intento de) tamén o é.

- Ecoloxismo. A Terra é o único lugar onde saibamos pódese dar a vida (polo menos a baseada na química do carbono e a oxidación do mesmo mediante osíxeno). (Polo menos polo momento) non temos outra Casa. Ademais, como a Vida evolucionou aquí durante cinco mil millóns de anos, este é o lugar máis adecuado para a nosa vida, pois os seres vivos fomos creados evolucionando na mesma. Así que respectar a todos os seres vivos e os seus procesos é fundamental. Hai moitos exemplos de como os seres humanos prexudicamos aos seres vivos e ao medio ambiente. Así que xa é hora de aprender e de comezar a vivir na Terra con Respecto. Non hai outra vía.

- Democracia. Pero auténtica democracia. Os asuntos de cada grupo determinado han de solucionarse de forma democrática. Se se pode por consenso. Pero ha de ser auténtica democracia, onde todas as persoas decidamos, e non unha oligarquía plutocrática como na actualidade, que se oculta tras políticos-marioneta dos seus intereses, como pasa nesta falsa democracia tan xeneralizada no primeiro mundo. E ninguén ha de ser obrigade@ a formar parte dun grupo calquera, se non quere.

- Sociabilidad. Este ingediente é necesario para que calquera sociedade sexa posible, é como o aceite que engrasa un motor para que as súas friccións internas non o gripen, estragar. Fagamos que a nosa sociedade a faga imprescindible, impulsando a bondade nas persoas desde a idade máis curta. Se valoramos e fomentamos o bo que pode dar cada persoa, teremos iso, se valoramos o diñeiro, o que fomentamos son as persoas que son capaces de amasarlo, sexa con escrúpulos ou sen eles. E iso é o que pasa na actualidade, que xeramos sistemas nos que o importante é acumular diñeiro, non bondade ou boas relacións.

Máis

Nas próximas páxinas imos ampliar todo isto e profundar niso. Claro que, para iso, esperamos e desexamos a túa axuda.

Escríbemos á dirección "nomedeestesitioarrobanomedeestesitio.eu"" para facer a túa achega. Desculpa que non lle escribamos claramente, pero queremos evitar mensaxes non desexadas. E se nos queres axudar a que esta páxina (ou cualesquira dos nosos escritos) apareza(n) noutra lingua engadida ou corrixir o xa publicado, non tes máis que propórnolo. A nosa vocación é internacional, queremos chegar a todas as linguas, a todos os países, a todo o Mundo, a todo o Universo. A Revolución Acuariana necesita A Unidade de todas, de todos, de todo, do Todo.

paracaidismo en el País Vasco Euskadi Gipuzkoa Bizkaia Araba Bilbao Donostia Gasteiz Baiona

WWW.AQUARIANS.EU